erb

Vitajte na stránke Divadelnej a šermiarskej spoločnosti Aramis


O nás

Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis vznikla v roku 1996. Činnosť našej skupiny sa zameriava na dejiny Európskeho vojenského umenia od obdobia gotiky cez renesanciu až po barok. Naše prezentácie jednotlivých scén zahŕňajú aj obdobie dobývania severnej Ameriky do roku 1860. Cieľom našej divadelnej a šermiarskej spoločnosti je spoznávať, nacvičovať a predvádzať divákom hrané fragmenty dejín Európskeho vojenského umenia. Našou snahou je prispievať k rozvoju poznania histórie. Divákom ponúkame krátke ucelené príbehy, v ktorých sa snažíme zachovať čo najvyššiu mieru autentickosti. Snažíme sa o to nielen prostredníctvom kostýmov alebo druhu a spôsobu použitia zbraní, ale aj charakterom jednotlivých postáv a celkovej atmosféry deja.


Rozpis akcií

1.5.2018 - Alpinka, Košice
19.5.2018 - Šebastovce
9.6.2018 - Košická Nová Ves + Prešov
15.6.2018 - Bardejov, Rolandové hry
23.6.2018 - Poľov
27.6.2018 - ZŠ Krosnianska
30.6.2018 - Ruskov
6.7.2018 - Kežmarok
25.8.2018 - Kapušaný pri Prešove
9.9.2018 - Košice, Hlavná ulica
29.9.2018 - Gorlice, Poľsko
30.9.2018 - Poľov

Pridaj sa k nám

Zaujímaš sa o históriu? Máš rád akciu a s tým spojený adrenalín? Tak neváhaj a pridaj sa k nám. Pod vedením skúseného Podmajstra sa naučíš používať chladné a strelné zbrane stredoveku, renesancie a tiež aj baroka. Vyskúšaš si fungovanie elitných jednotiek mušketierov alebo tureckých Janičiarov.
Určite neváhaj, kontaktuj nás a staň sa súčasťou vojenských jednotiek, ktoré písali históriu.