erb

Vitajte na stránke Divadelnej a šermiarskej spoločnosti Aramis


O nás

Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis vznikla v roku 1996. Činnosť našej skupiny sa zameriava na dejiny Európskeho vojenského umenia od obdobia gotiky cez renesanciu až po barok. Cieľom našej divadelnej a šermiarskej spoločnosti je spoznávať, nacvičovať a predvádzať divákom hrané fragmenty dejín Európskeho vojenského umenia. Našou snahou je prispievať k rozvoju poznania histórie. Divákom ponúkame krátke ucelené príbehy, v ktorých sa snažíme zachovať čo najvyššiu mieru autentickosti. Snažíme sa o to nielen prostredníctvom kostýmov alebo druhu a spôsobu použitia zbraní, ale aj charakterom jednotlivých postáv a celkovej atmosféry deja.