erb

Vitajte na stránke Divadelnej a šermiarskej spoločnosti Aramis


O nás

Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis Košice vznikla v roku 1996. Činnosť našej skupiny sa zameriava na dejiny Európskeho vojenského umenia od obdobia gotiky cez renesanciu až po barok. Cieľom našej šermiarskej spoločnosti je spoznávať, nacvičovať a predvádzať divákom hrané fragmenty dejín Európskeho vojenského umenia. Našou snahou je prispievať k rozvoju poznania histórie. Divákom ponúkame krátke ucelené príbehy, v ktorých sa snažíme zachovať čo najvyššiu mieru autentickosti. Snažíme sa o to nielen prostredníctvom kostýmov alebo druhu a spôsobu použitia zbraní, ale aj charakterom jednotlivých postáv a celkovej atmosféry deja.

Theatre and Fencing company Aramis Košice was founded in 1996. Activities of our group are mainly focused on history of European art of war from the beginning of Medieval Gothic times, through Renaissance up until Barogue, including Rococo. The main aim of our group is to get to know, rehearse and present acted fragments of the European art of war to our audience. We offer short-built, integrated stories, in which we try to preserve the highest possible level of authenticity to our viewers. We´re trying to achieve this goal, not only through costumes or various types and usages of different weapons, but with personalities of individual characters and overall atmosphere of the story as well.