erb

Obdobie baroka

Nším ťažiskovým obdobím je práve obdobie Baroka. Zábavnou formou sa snažíme divákom priblížiť fungovanie oddielu elitných mušketierskych jednotiek. Naše divadelné scény sú zasadené do obdobia tridsaťročnej vojny (1618-1648), v ktorých sa môžete tešiť na dych berúce súboje s kordmi, rapírmi ale aj dýkami. Krv v žilách Vám bude tuhnúť pri sledovaní streľby mušketierov z muškiet a pištolí za občasného použitia dela z tridsaťročnej vojny.