erb

Obdobie gotiky

Myslíme si, že asi nikomu netreba predstavovať obdobie stredoveku (tzv. Gotiky). Diváci sa môžu tešiť na prezentáciu obdobia v jeho najtemnejšej ale aj svetlej podobe. Plátové brnenia, dych berúce boje muža proti mužovi, meč proti meču, ale aj prezentáciu palných zbraní ktoré spôsobili rozpad rytierstva.