erb

Obdobie renesancie

Renesancia (renaissance) v preklade znovuzrodenie je obdobie ktoré trvalo od 14. do 16. storočia. Divákom prinášame ukážku fungovania Landsknechtov, ktorý si získali povesť univerzálnych žoldnierov v renesančnej Európe. Môžete sa tešiť na ukážku bojov s dlhými a krátkymi mečmi ale aj streľbu s historických arkebúz a iných palných zbraní s tohto obdobia.