erb

Na úvod

Ťažiskovým obdobím je 17. storočie a to konkrétne tridsaťročná vojna (1618-1648). Diváci sa môžu tešiť, na ukážku šermu z kordami, rapírmi ale aj šabľami a určite Vás poteší aj ukážka streľby elitných mušketierskych jednotiek a delostrelcov. Pre divákov máme pripravené aj obdobie stredoveku (tzv. obdobie Gotiky). Môžete sa tešiť na ukážku a prezentáciu gotických brnení, krúžkových zbrojí a polzbrojí, chladných ale aj strelných zbraní z tohto obdobia. Najmenším divákom sa predstavíme v programoch, ktorých obsah a dĺžka sú variabilné podľa želania organizátorov vystúpenia. Ponúkame Vám aj účasť na dobových sprievodoch, čestnú stráž, čestne salvy aj z delom a programy pre uzavreté spoločnosti.


 • Space
  Katová bašta, Košice
 • Space
  Přerov, Česká republika
 • Space
  Přerov, Česká republika
 • Space
  Katová bašta, Košice
 • Space
  Kapušianský hrad, Prešov
 • Space
  Přerov, Česká republika